Tal

SLAA Talare

SLAA-grupper spelar ibland in tal som hållits på möten eller på SLAA-konvent och en del av talen kan du lyssna på här. Läs mer i “Riktlinjer för Riksmöte och Riksgruppen” under fliken “Om SLAA”/Sverige, punkt 17 “Öppna tal på hemsidan”.

Det går bra att spela in tal på en mobiltelefon och vill du publicera talet här på hemsidan, skicka mail till info@SLAA.se så löser vi hur talet “skickas” för att granskas.

SLAA står officiellt inte för det som sägs i talen och alla som talar är anonyma. Som gemenskap har SLAA ingen anknytning till andra organisationer, rörelser eller intressegrupper, vare sig religiösa eller världsliga. SLAA tar varken ställning för eller emot i yttre angelägenheter.

************

Matilda talar på konvent i Stockholm – maj 2019: “Mitt sexberoende”

************

Maj talar på konvent i Örebro – mars 2019: “Andligt uppvaknande


Meny
Möten