Tal

SLAA Talare

SLAA spelar ibland in talarmöten på konvent och Riksmöten och en del av dem kan du hitta här.

SLAA står officiellt inte för det som sägs i talen och alla som talar är anonyma. Som gemenskap har SLAA ingen anknytning till andra organisationer, rörelser eller intressegrupper, vare sig religiösa eller världsliga.
SLAA tar varken ställning för eller emot i yttre angelägenheter.

Håkan annonserar vart vi är i processen att lägga ut tal 2019-10-22


Meny
Möten