Sponsorlista

Sponsorskap är ett av de viktigaste verktygen i SLAA för fortsatt tillfrisknande, vid sidan om att regelbundet gå på möten och att arbeta i de tolv stegen.

En sponsor är en medlem som själv arbetat igenom de 12 stegen och som hjälper en annan medlem med individuellt stöd och vägledning i att tillämpa SLAA:s tolvstegsprogram för tillfrisknande i våra liv.

Vill du ha hjälp att hitta en sponsor eller vill du sponsra andra?
Mejla till: sponsorlista@slaa.se så hjälper vi dig att hitta en sponsor (eller lägga till dig på listan).