Vem får delta på SLAAs möten?

Alla de som har en önskan att sluta leva ut ett mönster av sex- och kärleksberoende är välkomna att delta på SLAAs möten! Inga andra krav ställs. Etnicitet, sexualitet, ålder, kön, inkomst, religion eller annat spelar ingen roll alls. Alla är välkomna.

(se tradition tre)

Generellt så finns det 2 olika slags möten på SLAA:

Slutna möten (vanligast)

På slutna möten får endast de som har en önskan att sluta leva ut ett mönster av sex- och kärleksberoende delta. Andra, som t.ex. anhöriga eller övriga som är intresserade får inte delta. Syftet med denna begränsning är att göra mötena trygga för de som deltar.

Öppna möten

Vissa grupper har öppna möten på vissa tider / dagar i månaden. På ett öppet möte får vem som helst delta. Detta innebär att även anhöriga och övriga intresserade får delta. Detta kan vara ett utmärkt tillfälle för dig som är SLAA-medlem att ta med en anhörig, eller för dig som är anhörig att delta på ett möte och förstå hur ett möte går till, eller för att få svar på frågor av andra på mötet etc.


Huvudmeny
Möten