Vad innebär anonymiteten?

För att alla ska känna sig trygga att delta på möten så har vi en princip om anonymitet.

Detta innebär t.ex. att vi på möten presenterar oss med vårt förnamn (t.ex. ”Kalle” eller ”Kalle M.”). Vi skyddar varandras identitet genom att inte prata om vem som sagt vad eller vem som är på ett möte till andra utanför SLAAs gemenskap.

Om någon framträder i media som medlem av SLAA (t.ex. i en tidningsartikel) så görs det också anonymt.

SLAA har inga medlemsregister.

(Se tradition Elva och Tolv)


Huvudmeny
Möten