Jag är anhörig eller vän – vad kan jag göra?

Är du anhörig eller vän till någon som lider av sex- och kärleksberoende?

SLAA är inte utformat för att hjälpa anhöriga och vänner, utan fokuserar på att hjälpa den som önskar att sluta leva ut ett mönster av sex- och kärleksberoende.

Det finns flera gemenskaper som hjälper anhöriga. Vänd dig till dessa för stöd och hjälp.
Det finns svenska möten och internationella möten. Tryck på länkarna för att få mer information om dessa.

Dessa gemenskaper är helt fristående från SLAA och nämns här endast som information.

ACA – Vuxna barn till alkoholister och från andra dysfunktionella familjer

S-Anon – Anhöriga till sex & kärleksberoende

CoDa Sverige – Riktar sig till medberoende

Nar-Anon Sverige – Anhöriga till drogberoende

COSA – medberoende till sexberoende


Huvudmeny
Möten