Om SLAA

Har du problem med sex och/eller relationer och finner att livet mer och mer kretsar kring dessa saker så kanske du är en av oss. Vi är män och kvinnor som har funnit att vi är sex- och kärleksberoende. På våra möten och grupper kommer du välkomnas och finna en gemenskap. Du är inte ensam.

Mer om SLAA under flikarna:

SLAA i Sverige

SLAA i världen

Vem får delta på SLAAs möten?

Jag är anhörig eller vän – vad kan jag göra?

Kostar det något?

Vad innebär anonymiteten?

Det enda kravet för medlemskap är en önskan att sluta leva ut ett mönster av sex- och kärleksberoende.
SLAA är ett sällskap som bildades i Boston, USA 1976 och idag finns i stora delar av världen. SLAA har ett program som ursprungligen kommer från AA:s (Anonyma Alkoholister) program.

SLAA:s sju huvuddokument ger en grund för SLAA:s program och ger den grundläggande information som behövs för att tillfriskna från sex- och kärleksberoende och/eller att starta ett SLAA-möte på valfritt språk.

[message_box title="SLAAs sju huvuddokument" color="green"] OBS! SLAAs huvuddokument får inte ändras. Huvuddokumenten är grundstommen för vår gemenskap och utgör den cement som binder oss samman. Samtliga huvuddokument är PDF - Portable Document Format [/message_box]

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.