Misstänker du att du är en av oss? Klicka här för att göra ett självtest.

Nyheter

Gruppernas mail konto

Hej alla där ute i vårt avlånga land, Mailansvarig ber alla grupper att kontrollera sina mailkonton då det verkar vara något problem vid mottagandet från

Läs mer »

Sponsorlistan

Sponsorlistan har haft svårt att hitta personer som ställer upp, framför allt män. Vi ber alla grupper/möten att meddela att fler behöver anmäla sig som

Läs mer »