Detaljer för Norrköpingsgruppen

Beslut och annan info som den återkommande besökaren till våra möten i Norrköping kan ha nytta av kan med fördel publiceras här.

Vi håller vårt första gruppinventeringsmöte onsdagen 5 juni 2019. Vi börjar med 30 min vanligt möte och kör sedan gruppinventeringsmöte i en timme. Syftet med gruppinventeringsmötet är att tillsammans utvärdera hur vi som grupp uppfyller SLAA:s Tolv Traditioner och vårt huvudsyfte – att hjälpa andra sex- och kärleksberoende att tillfriskna.

Protokollsutdrag från praktiskt möte 2019-04-27


Meny
Möten