Bidrag

Som medlem i SLAA kan du ge frivilliga bidrag enligt sjunde traditionen:
Varje SLAA-grupp bör vara helt självförsörjande och vägra ta emot ekonomiskt stöd utifrån.

Ge bidrag till:
Riksgruppen

SLAA FWS (USA)


Huvudmeny
Möten