Telefonmöte Stora boken

Vi använder oss av telefonkonferens, telefonnumret är 08 124 107 05 och koden är 129417#. Vi har möte varje söndag kl 18.00-19.00. Välkommen! 

Varje möte läser vi ett stycke ur Stora Boken.    

Sista söndagen varje månad har vi praktiskt möte, det praktiska mötet pågår då mellan kl 19.00 och 19.45. 

Mötesordning

Inledningstext

Mötesordning för praktiskt möte

 

Har du några frågor? Maila losningsgruppen@gmail.com