Lördag

Välkommen till Distansgruppen

Vi är till för dig som är sex och kärleksberoende och som önskar sluta leva ut ditt beroende. För att tillfriskna från vårt beroende tar vi hjälp av de tolv stegen, och av varandra.

Mötet på lördagsmorgon är kl 9.30 – 11.00.

Praktiskt möte har vi sista lördagen i månaden, kl 10.30 – 11.30.

Välkommen att göra service på vårt möte och i vår grupp

Om du är osäker så hjälper vi dig gärna. Det finns mer information på SLAA:s hemsida om vad olika serviceposter innebär (läs mer under Starta grupp).

Så ansluter du till mötet

Alla möten har samma möteskod och Passode: möteskod = 255430154 med Passcode = 202020

Via dator/mobil

Alla möten har samma möteskod =  255430154

Gå till följande länk och följ instruktionerna: https://zoom.us/j/255430154

I tillägg till möteskoden hos Zoom behöver du även en passcode som till samtliga möten är: 202020

Distansgruppen har numera samtliga möten via Zoom. Du kan nå våra möten antingen via dator, smartphone eller vanlig telefon. Observera att om du ringer in till mötet så slår du av och på din mikrofon genom att trycka *6. 

Via telefon

  1. Om du vill ringa in anonymt, slå #31# före telefonnummer.
  2. Ring 076-6920434 eller 08-44682488 om du ringer inom Sverige. (Om du ringer ifrån ett annat land så se länk för att ringa ett lokalt nummer: https://zoom.us/zoomconference)
  3. Ange mötets åtkomstkod: 255430154#

 

Du hittar mer information om Distansgruppen här

Om du har några frågor, kontakta distansgruppenslaa@gmail.com

Välkommen!

 

Dokument som används i mötet

Mötesordning

Välkomnande av nykomlingar

Övriga mötesdokument, protokoll och information om Distansgruppen finns här

[message_box title="SLAAs sju huvuddokument" color="green"] OBS! SLAAs huvuddokument får inte ändras. Huvuddokumenten är grundstommen för vår gemenskap och utgör den cement som binder oss samman. Samtliga huvuddokument är PDF - Portable Document Format [/message_box]