Jag är anhörig eller vän – vad kan jag göra?

Är du anhörig eller vän till någon som missbrukar sex/kärlek?

SLAA är inte utformat för att hjälpa anhöriga och vänner, utan fokuserar på att hjälpa den som missbrukar sex/kärlek.

Det finns flera gemenskaper som hjälper anhöriga. Vänd dig till dessa för stöd och hjälp!
Det finns svenska möten och internationella möten. Tryck på länkarna för att få mer information om dessa.

Dessa gemenskaper är helt fristående från SLAA och nämns här endast för information.

S-Anon (Internationell website)

CoDa Sverige

COSA – Anhöriga till sexmissbrukare (Website på engelska)

COSLAA – Anhöriga till sex och kärleksberoende (Website på engelska)